OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
Knížka modlicí Anny Oplatkové s uvedením data sňatku 22.10.1906

Obrázek č. 5/Olda-Rodina.fis
Knížka modlicí Anny Oplatkové s uvedením data sňatku 22.10.1906
Knížka modlicí
Anny Oplatkové
z Pejškova u Tišnova
na Moravě
-----------------------
Manželka Rudolfa Oplatka
Sezdaní dne 22 Října
v Zábrdovicích
u Brna r. 1906
------------------------
Z modlicí knížky zbyl jen titulní list a jeden svatý obrázek.
Je to jediný doklad o datu sňatku manželů Oplatkových.

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7