OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
1960: Promoce Heleny na katedře hudební vědy Filosofické fakulty University Karlovy

Obrázek č. 44/Olda-Rodina.fis
1960: Promoce Heleny na katedře hudební vědy Filosofické fakulty University Karlovy
Vlevo Elisabeth Thomsonová z Velké Británie, spolustudentka na hudební vědě, která i za komunistického režimu studovala v Praze. Asi měla česká hudba ve světě pořád své jméno.

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7