OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
asi 1937: Svatba MUDr. Marie Lidické a Ing. Jindřicha Kremra

Obrázek č. 24/Olda-Rodina.fis
asi 1937: Svatba MUDr. Marie Lidické a Ing. Jindřicha Kremra
1 - Johann Kremer (otec ženicha)
2 -
3 -
4 -
5 -
6 - František Křístek (švagr ženicha)
7 - Evženie Křístková (sestra ženicha)
8 - snad sestra nevěsty
9 - Oldřich Oplatek (švagr ženicha)
10 - Helena Oplatková (sestra ženicha)
11 - pan Lidický (otec nevěsty)
12 - Adéla Kremrová (matka ženicha)
13 - MUDr. Marie Lidická (nevěsta)
14 - Ing. Jindřich Kremer (ženich)
15 - paní Lidická (matka nevěsty)

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7