OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
Jaroslav Oplatek ???, možná bratr Rudolfa Oplatka

Obrázek č. 10/Olda-Rodina.fis
Jaroslav Oplatek ???, možná bratr Rudolfa Oplatka
Tuto fotografii se nám nepodařilo identifikovat. Je to velmi stará popraskaná fotografie, asi původně vlepená do alba a zase stržená. Jméno na rubu je špatně identifikovatelné. Jména všech bratrů Rudolfa Oplatka, ani jejich počet, bohužel neznáme. Ani je nezná náš příbuzný, který nyní žije ve Švýcarsku. Jeho otec architekt Oplatek je jedním z autorů brněnského divadla. Otcem tohooto architekta byl jeden z bratrů Rudolfa Oplatka.

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7