OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
Anna Kalvodová a Rudolf Oplatek, Brno

Obrázek č. 4/Olda-Rodina.fis
Anna Kalvodová a Rudolf Oplatek, Brno
Manželé Anna a Rudolf Oplatkovi měli jediného syna Oldřicha.
Rudolf zemřel asi v roce 1911, když byly Oldříškovi asi 3 roky. Na otce si uchoval jedinou vzpomínku, že mu koupil u nějakého stánku guláš, který mu moc chutnal. Jeho vzpomínka na maminku z raného dětství byla trochu smutnější. Měl nějaké laciné botičky a chodil v nich loužemi. Botičky se rozpadly a Oldříšek dostal od maminky strašně nařezáno.

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7