OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
1935 Marie Lidická, provdaná Kremerová (manžel Ing. Jindřich Kremer)

Obrázek č. 23/Olda-Rodina.fis
1935 Marie Lidická, provdaná Kremerová (manžel Ing. Jindřich Kremer)

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7