OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.7.2015 15:12


Rodina Oplatkova - Oplatkovi, Kremerovi, Šarounovi
21. listopadu 1935: Helena a Oldřich Oplatkovi, svatební fotografie

Obrázek č. 20/Olda-Rodina.fis
21. listopadu 1935: Helena a Oldřich Oplatkovi, svatební fotografie

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7