OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.5.2019 15:46


Tomáš mezi Anglií, Prahou a Ostravou
(1) Asi 1995 Praha: Zdena chaloupka pro Tomáše

(1) Asi 1995 Praha: Zdena chaloupka pro Tomáše

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7