OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 1.1.2017 19:55


2016-09 Legionářský vlak v Porubě
(4) 10.09.2016 13:37:22 Vagon polní pošty

(4) 10.09.2016 13:37:22 Vagon polní pošty

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7