OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 2.1.2017 08:54


2015-09 Obří slunečnice pro sýkorky
(8) 21.09.2015 17:45:31 Konečná fáze - zavěšení na balkon

(8) 21.09.2015 17:45:31 Konečná fáze - zavěšení na balkon

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7