OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 28.12.2016 09:35


2015-09 Beátka slaví narozeniny 6 let
(1) 19.09.2015 14:37:20 Beátka čeká velkou návštěvu s dárky a dortem

(1) 19.09.2015 14:37:20 Beátka čeká velkou návštěvu s dárky a dortem

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7