OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.5.2019 21:02


Giselka a Violka s rodinou
(71) 27.08.2015 16:28:54 Giselka má 2 roky a 2 měsíce a Violka má 1 den!

(71) 27.08.2015 16:28:54 Giselka má 2 roky a 2 měsíce a Violka má 1 den!

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7