OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.5.2019 21:02


Giselka a Violka s rodinou
(55) 01.06.2015 15:04:21 V restauraci Potrefená husa na Hlavním nádraží

(55) 01.06.2015 15:04:21 V restauraci Potrefená husa na Hlavním nádraží

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7