OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 11.5.2019 21:02


Giselka a Violka s rodinou
(12) 30.08.2014 14:31:35 Giselka má 1 rok a dva měsíce

(12) 30.08.2014 14:31:35 Giselka má 1 rok a dva měsíce
Giselka má 1 rok a dva měsíce

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7