OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplato.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 12.7.2015 06:31


V Praze a Kolíně v květnu 2012 (před svatbou Martiny)
18.5.2012 Praha, restaurace Lokál, Dlouhá 33

Obrázek č. 15/2012-05.fis
18.5.2012 Praha, restaurace Lokál, Dlouhá 33

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7