OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 2.5.2019 11:07


1966... Olda a kamarádi
(21) Asi 1967 Takhlenc jóóóó

(21) Asi 1967 Takhlenc jóóóó

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7