OPLATEK SOFTWARE
Ing. Oldřich Oplatek, CSc.
Josefa Skupy 1640/19
708 00 0strava-Poruba
tel.: +420 608 841 589
http://www.oplateko.cz
e-mail: oplateko@volny.cz
Stránka vytvořena dne 2.5.2019 11:07


1966... Olda a kamarádi
(16) 1990 Poslední motýl, Paříž: Tiché dny v Clichy

(16) 1990 Poslední motýl, Paříž: Tiché dny v Clichy

ZPĚT NA PŘEHLED TÉMAT

©Oldřich Oplatek 2015, Output from program for collectors Filatelop 7